عنوان: ترجمه مقاله تخمین و کمینه‌سازی هارمونیک‌ها در سیستم توزیع 13 باس IEEE

عنوان: ترجمه مقاله حلقه قفل فاز (PLL) براساس حذف هارمونیک‌های انتخابی برای کاربردهای بهره‌برداری

عنوان: ترجمه مقاله الکترونیک صنعتی در مسیر آینده

عنوان: ترجمه مقاله کنترل اولیه توسط تجهیزات روشن/ خاموش سمت بار

عنوان: ترجمه مقاله تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان

عنوان: ترجمه مقاله روش الگوریتم جهش ترکیبی قرباغه برای حل مساله مشارکت واحد سودمحور با محدودسازی انتشار (آلاینده‌ها)

عنوان: ترجمه مقاله شبکه دیجیتال: شبکه‌های الکتریکی قابل ارتباط آینده

عنوان: ترجمه مقاله طرح کنترل جریانِ فیدبکِ ولتاژ برای عملکرد حالت گذرای بهبودیافتۀ درایوهای ماشین سنکرون مغناطیس دائم

عنوان: ترجمه مقاله جایابی بهینه SVC و TCSC برای بهبود پایداری ولتاژ و کاهش تلفات سیستم قدرت با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک باینری و بهینه‌سازی ازدحام ذر

عنوان: ترجمه مقاله یافتن میزان ذخیره پشتیبان بر اساس قابلیت اطمینان

عنوان: ترجمه مقاله تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی

عنوان: ترجمه مقاله فرایندهای نیمه مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت با کاربرد در منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)

عنوان: ترجمه مقاله شبیه‌سازی مونته کارلو برای بررسی قابلیت‌ اطمینان سیستم‌های اضطراری و آماده به کار (standby)

عنوان: ترجمه مقاله کنترل بهینه تولید توان بادی نوع DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت و بهینه‌سازی گروه ذرات

عنوان: ترجمه مقاله کنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلی

عنوان: ترجمه مقاله سیستم تثبیت توان پیشرفته برای اتصال به شبکه توربین‌های بادی درایو مستقیم نوع ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

عنوان: تحلیل ظرفیت آزادراه ها و راههای چندخطه

عنوان: ترجمه مقاله تکنیک توسعه طرح خودکار حذف بار و جزیره‌ای کردن به منظور پیشگیری از خاموشی (سراسری) برق

عنوان: ترجمه مقاله تشخیص مقاوم گفتار به روش دسته‌بندی نویز

عنوان: ترجمه مقاله کنترل هماهنگ ولتاژ و توان راکتیو در حضور تولید پراکنده